Odstąpienie od umowy

W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma prawo do rezygnacji z umowy kupna na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art 34. Prawa konsumenckiego.

Zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak bielizna, smoczki, czy kosmetyki nie podlegają zwrotom ani wymianom.

Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością.

Towar odsyłany jest na koszt Klienta. Do produktu należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT oraz wypełniony formularz zwrotu, który jest do pobrania TU. Ewentualnie można powiadomić nas mailem z numerem konta, na które zwrócimy należność za towar. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, jak również nie odbieramy przesyłek z paczkomatu.

Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać na adres:

Happy go lucky

Lanciego 12 lokal U5

02-792 Warszawa

Niezgodność towaru z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

Jeżeli przed upływem dwóch lat od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy z ww ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

O takiej sytuacji prosimy pilnie powiadomić sprzedawcę (694 70 20 70 lub [email protected])

W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – również prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (694 70 20 70 lub [email protected]).

W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

W przypadku zaginięcia przesyłki po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku, gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.