REGULAMIN sklepu HAPPY GO LUCKY
Informacje o sklepie
Strona sklepu internetowego Happygolucky.pl jest własnością:
HAPPY GO LUCKY JUSTYNA WRONIAK-LODKOWSKA, MATEUSZ STAWECKI S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wełnianej 27H, oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Numer Identyfikacji Podatkowej: 9512488297 Regon: 383985246 Email: [email protected] Telefon: 694 702 070
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.happygolucky.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 • Regulamin – Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 • Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 • Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 • Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem e-mail Klienta;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
Oferta sklepu
 • Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową.
 • Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie zamówienia.
 • Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 • Od 1.01.2020 r. w związku z wejściem w życie art 106 b ust 5 Ustawy o VAT w momencie sprzedaży na rzecz podmiotu gospodarczego istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie, gdy na paragonie został zamieszczony NIP nabywcy.
 • Standardowo do przesyłek załączane są paragony. Jeśli jesteś zainteresowana uzyskaniem faktury VAT, prosimy o poinformowanie o tym fakcie za pośrednictwem uwag do zamówienia lub wysłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie. Prosimy o podanie: numeru zamówienia, nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP firmy
Zamówienia
 • Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, lub drogą e-mail lub telefonicznie.
 • Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia określony jest szczegółowo w kolejnym paragrafie.
 • Szczegółowo o przebiegu realizacji zamówienia klient informowany jest za pośrednictwem maila.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres, jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
 • Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia Klient nie będzie w stanie odebrać paczki.
 • Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
 • Czas realizacji zamówienia – naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy. Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się: czas na skompletowanie zamówionych produktów oraz czas na dostawę.
 • Obsługa sklepu kompletuje zamówienie standardowo w 24h. Dostawa trwa – w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia – od 1 do 4 dni roboczych. Odpowiednio całkowity czas otrzymania zamówienia waha się od 1 do 5 dni roboczych.
Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów lub dane w formularzu zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe, lub gdy punkty odbioru są nieaktywne. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
Dostawa
 • Paczkomaty INPOST
 • Kurier INPOST
 • Kurier GLS – paczki są dostarczane w godzinach 8:00 – 16:00 (czasem dłużej – zależy od dostarczającego kuriera) od poniedziałku do piątku.
W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Happygolucky.pl przekazuje firmie GLS numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres.
 • Odbiór osobisty – po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia, produkty można odebrać w naszym sklepie stacjonarnym w Warszawie przy ul. Lanciego 12 lok. U5, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 i w soboty w godzinach 10-14. Czas na odbiór zamówienia to 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
 Koszty przesyłki
W przypadku zamówień krajowych powyżej 499 złotych przesyłka jest DARMOWA.
Dostawa kurierem GLS 17 zł przy przedpłacie.
Dostawa do paczkomatu INPOST 15 zł przy przedpłacie.
Dostawa Kurierem INPOST 15 zł przy przedpłacie.
Powyższe ceny obowiązują niezależnie od wagi paczki oraz ilości zamówionych produktów.
Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelew tradycyjny
  Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych.W tytule przelewu prosimy koniecznie podać numer zamówienia z potwierdzenia mailowego! Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę. Paczka z zamówionym towarem jest wysyłana bezzwłocznie po identyfikacji wpłaty na naszym koncie bankowym.Dane do przelewu: 46 1600 1462 1887 5975 7000 0001 (BNP Paribas) Happy Go Lucky Justyna Wroniak-Lodkowska, Mateusz Stawecki S.C. Wełniana 27H 02-833, Warszawa
 • Płatność online z PayU Płatność online z PayU
 •  
Opakowanie
 • Nasze przesyłki pakujemy w wysokiej jakości kartonowe opakowania. Trójwarstwowy karton ma wysoką wytrzymałość na zgniecenia i uderzenia.
 • Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są naruszone, sprawdź w obecności listonosza lub kuriera zawartość. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia lub braki w towarze, opisz to koniecznie na dokumencie przewozowym lub w protokole reklamacyjnym w obecności i z podpisem listonosza.
Oryginalność produktów
Zapewniamy, że wszystkie oferowane przez nas towary są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producentów.
Odstąpienie od umowy
W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma prawo do rezygnacji z umowy kupna na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art 34. Prawa konsumenckiego. Zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak bielizna, smoczki, czy kosmetyki nie podlegają zwrotom ani wymianom.
Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością.
Towar odsyłany jest na koszt Klienta. Do produktu należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT oraz wypełniony formularz zwrotu, który jest do pobrania TU. Ewentualnie można powiadomić nas mailem z numerem konta, na które zwrócimy należność za towar. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać na adres:
Happy go lucky
Lanciego 12 lokal U5
02-792 Warszawa
Niezgodność towaru z umową
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. paragon fiskalny lub fakturę VAT.
Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
Jeżeli przed upływem dwóch lat od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy z ww ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.
Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
O takiej sytuacji prosimy pilnie powiadomić sprzedawcę (694 70 20 70 lub [email protected])
W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – również prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (694 70 20 70 lub [email protected]).
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
W przypadku zaginięcia przesyłki po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku, gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.
Postanowienia końcowe
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Sklepu i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
Regulamin obowiązuje od dnia 16-12-2013. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.